กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้าน การทุจริตคอรัปชัน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้าน การทุจริตคอรัปชัน ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด