การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย โดยมีนางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16