การลงพื้นที่ตรวจราชการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2665 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับนายธนา​กร​ ดอนเหนือ​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา​ธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ​ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ณ หอปนะชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่