การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู นักเรียน โรงเรียนประชาบำรุง บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีวิทยาจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน และสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา