การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี นางสาวนันทิพัฒน์ บุญทวี ผู้อำนวยการ ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ค.ศ เป็นวิทยากรการอบรม และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย