กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”โดยนำไข่ไก่ ๙๐๐ ฟอง น้ำดื่ม ๔๘๐ ขวด ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด ๑๙ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย เวลา ๑๐.๐๐ น. การนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด