ขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประชุมข้าราชการ
และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย