ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ทั้งโดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประเมินฯ