คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 คน ตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับรางวัลต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่