จังหวัดแพร่ Kick off การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)

จังหวัดแพร่ Kick off การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในการตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี โดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และคณะ ร่วมการตรวจติดตามฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่