ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมตรวจ