ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) ร่วมตรวจ