ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ตรวจการเตรียมการในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงและหอศิลป์ครูจูหลิง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ร่วมตรวจ