ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) พบผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย