ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (การประเมินภาค ค)

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วย นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (การประเมินภาค ค) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในการนี้ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ทั้งในส่วนผู้เข้ารับการประเมินแบบปกติ และผู้เข้ารับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ จากสถานที่รักษาตัวหรือสถานที่กักตัว