ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย