ทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุม Grand Pala220 ชั้น 7 โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และภายหลังประชุมได้ร่วมพิจารณาวางแผนการผลิตรายการ “จุดประกายวัยทีน” ซึ่งรายการดังกล่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ได้อนุเคราะห์จัดสรรเวลาออกอากาศทุกวันตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ วันจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันอังคาร วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วันพุธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาน่าน วันพฤหัสบดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน วันศุกร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน รายการ “จุดประกาศวัยทีน” เป็นรายการข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชน