นพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย