นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน จิตอาสา 904 ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินน่านนคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ซึ่งในการนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน จิตอาสา 904 ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาพโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน