นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงเรียนเจริญศิลป์ และโรงเรียนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่าโรงเรียนทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 เป็นอย่างดี