นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ อำเภอสอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง โรงเรียนอนุบาลภาวนา และโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติ จิตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่าโรงเรียนทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 เป็นอย่างดี