นโยบายการทำงานและการขับเคลื่อนการศึกษา เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ได้มอบนโยบายการทำงานและการขับเคลื่อนการศึกษา เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ผ่านช่องทาง Google meet