น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครน่าน ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 ดังนั้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา 904 ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม