น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม 13 วาระ การประชุมครั้งนี้มี นางสารภี แดนวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet