บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัด นำทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ครั้งนี้ได้ให้คำแนะนำ ข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ภาพ/ข่าว โดย ปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน