บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ผ่าน Facebook Fanpage ศธ. 360 องศา ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน