บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านรับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านรับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และรับฟังคำแนะนำในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน