ประกาศซื้อวัสดุโครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง