ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16