ประชุมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม