ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธาน ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมนำเสนอข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด ฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)