ประชุมการพิจารณาข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่อำนาจ และโครงสร้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่อำนาจ และโครงสร้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม