ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค๑๖ ได้มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการการศึกษา และนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค๑๖ โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม