ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัฒกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัฒกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๖ โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายปิยนาถ ชาวน่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุวิณ เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม