ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม