ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม