ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓ .๓๐ น. ณ สำนักงานศึกาาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม