ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วย นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเจ้าหลวง อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม