ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ . ๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม