ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมด้วย นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาในวันศุกร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙. ๐๐ น. โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม