ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม