ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Video conference Google Meet ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม