ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Video conference Google Meet ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยมีนายพินิต แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม