ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Video conference Google meet ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม