ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในครั้งนี้