ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม