ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ด้วย