ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม