ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และให้นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม