ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และให้นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม